top of page

AFPALINGEN &

GRENSBEPALING

THopo: uw landmeter-expert voor nauwkeurige grensbepalingen en afpalingen

Wanneer u grond koopt of verkoopt, is het van cruciaal belang om de exacte grootte van het eigendom te laten bepalen. Hiervoor kan u een beroep doen op de professionele vakkennis van THopo. Wij onderzoeken, bepalen en tekenen de grenzen van uw perceel met de nodige precisie en zorgen voor de duidelijke en solide afpaling ervan. Zo elimineren we iedere onduidelijkheid.

Minnelijke afpaling: THopo brengt duidelijkheid zonder dwalingen

Het gebeurt dat de betrokken partijen (buren, verkoper, koper …) het niet eens raken over de grenzen van een perceel. Om dan duidelijkheid te scheppen, schakelt u een beëdigd landmeter-expert in.

THopo doet de nodige opzoekingen (via verkoopakten, vroegere afpalingen in de buurt enzovoort …). Vervolgens voeren we metingen uit, eventueel in aanwezigheid van beide eigenaars. Alle verkregen gegevens uit opzoekingen en metingen worden vertaald naar een plan met de correcte afmetingen en coördinaten van de grenzen. Tot slot worden de grenspunten op het terrein uitgezet en gematerialiseerd zodat de scheidingen zichtbaar worden voor alle aangelanden. Dit doen we steeds deskundig, objectief en correct.

Een ervaren landmeter-expert nodig voor de afpaling van uw perceel?

Contacteer THopo voor al uw vragen of een vrijblijvende offerte.

bottom of page